فرامرز پایور و حسین تهرانی
نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
چهار مضراب درآمد 5516610  
عشاق 5516609  
مثنوی افشار 5516584  
قرایی 5516579  
چهار مضراب قرایی 5516580  
عراق 5516581  
رهاوی 5516582  
شاه ختایی 5516583  
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)