قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن

 

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
آت چاپان 5515931  
شالیق بیلن 5515932
میهمان دور 5515933
صنم و غریب 5515934

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)