قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن

 

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
گل خانم 5515926  
کورآغلو 5515927
گورسن گلن 5515928
بوجنت دور 5515929

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)