قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن

 

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
آی انش 5515925  
بخت خان 5515920
نارآغاجی 5515921
ذکر خنجر 5515919

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)