کاکاخان حسنی - آلبوم رقص های بختیاری

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
برداشت و چوب بازی 5512626  
یه لمبه 5512627
سرناز دشتی عزیز دلمی 5512628
شیر علی مردون 5512629

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)