نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
وداع 5512208
آبروی آب 5512209
اندوه صحرا 5512210
ماه تشنه لب 5512211
قیام خورشید1 5512212
قیام خورشید 2 5512213
گلوی فرات 5512214

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)